OPISNA GEOMETRIJA
< ^

Tematika v predloženi knjigi je namenjena študentom tehniških fakultet, visokih strokovnih šol, dijakom tehniških srednjih šol in inženirjem, ki so zaposleni v industriji. Služi naj kot priročnik pri delu v predavalnicah, slušateljem pa naj pomaga razvijati sposobnost prostorske predstavitve, potrebne pri snovanju in konstruiranju. Glede na to je "Opisna geometrija" pedagoški pripomoček in ne zbirka primerov. Pri tehnični dokumentaciji, ki je po vsem svetu govorica inženirjev konstrukterjev in tehnikov, veljajo osnove opisne geometrije za nekakšen abecednik. Brez poznavanja opisne geometrije razumevanje govorice, to je risanja, ni mogoče. S pomočjo opisne geometrije lahko obstoječo ali namišljeno tvorbo narišemo tako, da jo iz načrta oblike in mer tudi prepoznamo.

Vsebine posameznih tem v knjigi so pripravljene tako, da jih uporabnik lahko v kar največji meri izkoristi tudi pri samostojnem študiju. Poleg osnov o točkah, premicah, daljicah ter ravninah in zakrivljenih ploskvah so obravnavani še preseki in prebodi teles. Ne vedno enostavna tematika je predstavljena z besedilom in jasno prikazanimi slikami v povezavi s prostorsko izvedbo v dimetrični vzporedni projekciji. Na pomembnejša poglavja se navezujejo naloge, zbrane na koncu knjige. Te so namenjene bralcu, ki želi z reševanjem preveriti uspešnost svojega študija.

^

Prof. dr. Ivan Prebil je bil rojen leta 1952, po končani srednji tehniški šoli v Celju se je vpisal na Fakulteto za strojništvo, kjer je diplomiral leta 1977. Med študijem je svoje znanje izpopolnjeval v sklopu tehničnih praks tako v Sloveniji kot tudi v tujini (Avstrija, Švica). Po diplomi se je zaposlil na Fakulteti za strojništvo na mestu stažista raziskovalca. Izobraževanje je nadaljeval na magistrskem in doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki ga je zaključil leta 1985. Leta 1992 je bil na šestmesečnem izpopolnjevanju na Univerzi v Hannovru. Kot redni profesor na Fakulteti za strojništvo redno predava več predmetov na diplomski in podiplomski stopnji. Napisal je dva recenzirana univerzitetna učbenika in sedem študijskih gradiv, bil je mentor številnim doktorantom, magistrom in diplomantom.

prof. dr. Ivan Prebil

Znanstveno, raziskovalno in strokovno je aktiven v domačem in mednarodnem okolju na področju specialnih konstrukterskih znanj in raziskav prometnih nezgod. Njegov znanstveno raziskovalni opus obsega več kot 700 del. Med pomembnejše štejemo: avtorstvo monografij, soavtorstvo sedmih poglavij v tujih monografijah, soavtorstvo 65 znanstvenih člankov in soavtorstvo patenta. Rezultate raziskovalnega dela je odmevno predstavil na približno 130 znanstvenih kongresih. Rezultate svojega raziskovalnega dela uspešno prenaša v slovenska podjetja, sodeluje tudi s tujimi in domačimi inštituti in univerzami.

Na področju Tehnične dokumentacije aktivno sodeluje kot predsednik tehničnega komiteja za Tehnično dokumentacijo pri Uradu za standardizacijo in meroslovje Republike Slovenije, je član monitoring komisije FEANI za Republiko Slovenijo, član predsedstva Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse (EVU), predsednik združenja sodnih izvedencev za raziskavo prometnih nezgod Republike Slovenije, član International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) in član slovenskega tehnično akademskega društva SATENA.

Izr. prof. dr. Robert Kunc se je rodil leta 1970 v Ljubljani. Po končani srednji šoli za strojništvo v Ljubljani je študij nadaljeval na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1994. Po diplomi se je zaposlil v podjetju SCT-Strojegradnja, kjer je opravljal naloge projektanta. Izobraževanje je nadaljeval na magistrskem in doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 2002 pridobil znanstveni naziv doktor znanosti. Po zaključku podiplomskega študija je bil na šestmesečnem izpopolnjevanju na University of Wales Swansea. Kot izredni profesor na Fakulteti za strojništvo redno predava več predmetov na diplomski in podiplomski stopnji. Kot mentor je sodeloval pri številnih diplomskih nalogah in kot somentor pri eni doktorski nalogi. Kot soavtor je napisal recenzirani univerzitetni učbenik in več študijskih gradiv.

Znanstveno, raziskovalno in strokovno je aktiven v domačem in mednarodnem okolju na področju specialnih konstrukterskih znanj in raziskav prometnih nezgod. Področje, s katerim se ukvarja, je pomembno za postopke identifikacij in odpravo kritičnih mest v strojnih delih, sklopih ali celotnih konstrukcijah. Skupaj s sodelavci je objavil več kot 240 del. Med pomembnejše štejemo: soavtorstvo monografij in poglavje v tuji monografiji ter soavtorstvo 16 znanstvenih člankov. V soavtorstvu je raziskovalno delo predstavil še v obliki 40 referatov v recenziranih zbornikih z mednarodno udeležbo, od tega so bili trije prispevki vabljena predavanja. Rezultate svojega raziskovalnega dela uspešno prenaša v slovenska podjetja, sodeluje tudi s tujimi in domačimi inštituti in univerzami.

Na strokovnem področju je posebej strokovno usposobljen za probleme identifikacij obremenitvenih stanj in svoje znanje prenaša na širšo javnost, svoje sodelavce ter predvsem na dodiplomske in podiplomske študente in specializante. Bil je tudi dolgoletni član tehničnega odbora za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste za cestni promet in opremo cest.

^

Oglejte si nekaj izbranih strani iz knjige.

VPOGLED V KNJIGO

Cena knjige z 22% DDV je 18,00 €.

^
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

STRI SVETOVANJE, svetovanje za tehnični razvoj in pravne dejavnosti, d.o.o.
Vegova 10
6330 Piran
davčna številka: 49185080
trr: 10100-0049994183
telefon: 051-320-629